Tarieven

Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijzen, waarbij de mondhygiënist, de tandarts, de orthodontist en de tandprotheticus hun eigen tarieven vaststellen, geëindigd. Dit heeft de Tweede kamer in juli 2012 besloten. Dit betekent dat mondhygiënisten vanaf 1 januari 2013 weer met landelijke, vaste tarieven werken.

Deze tarieven stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast, in opdracht van de overheid.  Op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u hierover informatie vinden.

Informatie betreffende tarieven en omschrijvingen kunt u vinden op http://www.allesoverhetgebit.nl/ .

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-20600-03 2021

Vergoeding zorgverzekeraars

Mondhygiëne praktijk Mankeslaan heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Volwassenen moeten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen krijgen de mondzorg vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees verder…

Betalingen

Na de behandeling krijgt u een factuur. Deze dient u te voldoen binnen

2 weken na ontvangst factuur