Disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de websites van
Mankeslaan, mondhygiënist zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over mondhygiëne en hieraan verwante onderwerpen. Mankeslaan, mondhygiënist besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens op deze website. Mankeslaan, mondhygiënist wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand van onvolledigheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.

De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van
Mankeslaan, mondhygiënist. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd, verkocht en/of openbaar gemaakt worden.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van http://www.mijnmondhygienist.nl liggen.
Mankeslaan, mondhygiënist, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Mankeslaan, mondhygiënist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van
Mankeslaan, mondhygiënist is voor uw eigen rekening en risico. Mankeslaan, mondhygiënist sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.