Huisregels

De behandeling geschiedt op afspraak. U kunt voor afspraken telefonisch contact opnemen met de praktijk of digitaal een afspraak maken via deze website. Voor het eerste bezoek dient u het volgende bij u te hebben: Uw zorgpas met verzekeringsnummer en een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u een verwijsbrief/kaart heeft gekregen, dient u deze ook mee te nemen.

Bij binnenkomst kunt u plaats nemen in de wachtkamer of wacht buiten op het bankje.

Voor uw bezoek aan de mondhygiënist wordt het op prijs gesteld dat u uw mond poetst en tussen de tanden en kiezen reinigt.

Bij de eerste afspraak wordt allereerst de gezondheidsvragenlijst doorgenomen. De mond wordt onderzocht en het tandvlees gecontroleerd op bloedingen en oneffenheden (parodontologisch, DPSI-score). Er wordt uitgebreid uitleg gegeven over het ontstaan van de probleem gebieden en de mogelijke behandelingen en consequenties daarvan. Indien noodzakelijk krijgt u instructie hoe u het best uw mond kunt verzorgen. Afhankelijk van de reden van uw bezoek en uw mondgezondheid kunnen er meerdere afspraken volgen. Er zal een begroting gemaakt worden en met u besproken voor verdere behandeling dient u akkoord te gaan met het behandelvoorstel.

Via het telefoonnummer 030-6000314 kunt u de Mondhygiëne praktijk Mankeslaan bereiken. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Mocht u eerder onder behandeling zijn geweest bij een mondhygiënist, laat deze bescheiden naar de praktijk opsturen. Vanzelfsprekend worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bepalingen. Het is aan te raden om bij u verzekering te informeren naar de vergoedingen van de behandelkosten door de mondhygiënist. De diverse verzekeringen hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm. Er wordt vanuit gegaan dat u op de hoogte bent van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar ten behoeve van de behandeling door de mondhygiënist in de polis die u heeft afgesloten.

Mondhygiënisten die bij de NVM zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. De NVM-mondhygiënist is dé specialist op het gebied van preventie en werkt samen met jou aan een optimale mondgezondheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, en een klacht wilt indienen. Hoe doe je dat, en wat gebeurt er met je klacht?Het is natuurlijk het prettigste als je je klacht met je mondhygiënist bespreekt en jullie samen tot een oplossing komen. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je kosteloos gebruik maken van de NVM-klachtenregeling bij de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). Je krijgt een klachten functionaris toegewezen die je bijstaat, advies geeft over het indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachten regeling.

Rapportage tandarts
Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen beide overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportagebrief aan de tandarts na afloop van de behandeling.

Rapportage zorgverleners
Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat de mondhygiënist contact zoekt met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. De mondhygiënist zal dit uiteraard altijd doen in overleg met u.

Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in de behandelkamer van de Mondhygiëne praktijk Mankeslaan.