Wie is uw mondhygiënist: Tanja Koopmans-Oost

Tanja Koopmans-Oost heeft in 1994 haar diploma als mondhygiënist behaalt aan de Hogeschool Midden Nederland te Utrecht. Zij volgt jaarlijks meerdere congressen en nascholingscursussen. Vanaf 1994 tot 2009 is zij parttime werkzaam geweest bij de Paro Praktijk in Utrecht. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in een tandartsenpraktijk.

Verder heeft Tanja in 1998 de docentenopleiding afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna is zij tot 2003 werkzaam geweest als Docent mondhygiëne aan de Hogeschool INHOLLAND te Amsterdam.

Tanja is lid van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten is lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en lid van het Ivoren kruis.

Sinds 2000 is zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister mondhygiënisten en neemt actief deel aan de cycli van intercollegiale toetsingsgroep als gespreksleider.

Intercollegiale Toetsingsgroep (ICO) is een groep die bestaat uit ongeveer 10 tot 15 individuele beroepsbeoefenaren die normaliter niet direct met elkaar werkzaam zijn. Deelnemende mondhygiënisten toetsen, vergelijken en beoordelen de dagelijkse zorg aan de hand van vooraf, door de ICO-groep, vastgestelde criteria.

Een andere doelstelling is dat mondhygiënisten van elkaar leren door collegiale advisering bij problemen of door bij een casus het eigen handelen te vergelijken met het handelen van collegae of met een richtlijn. Als werkwijze maken ICO-groepen gebruik van methoden als intervisie, richtlijnen bespreken, casuïstiek, kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en intercollegiale toetsing. In deze methoden zijn de basisprincipes van kwaliteitszorg verwerkt. Afhankelijk van de gebruikte methode wordt een onderwerp in een korte cyclus van 1 a 2 avonden uitgewerkt of volgens een uitgebreid stappenplan in 8 avonden uitgediept. De methodieken zijn erop gericht om onderwerpen op een zodanige manier uit te werken en praktische vaardigheden aan te leren, dat het eigen handelen direct kan worden getoetst en zo nodig worden aangepast.